regulamin

Przechowywanie złowionych ryb

Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach.
– Złowione przez siebie ryby należy przechowywać osobno, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
– W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.